Trainers

De trainers van de Jonge Kind Academie zijn allemaal hulpverleners met heel veel praktijkervaring. Ze hebben ieder hun eigen specialisme. We stellen ze hier graag aan je voor!

Karin Schulting

Karin Schulting is GZ-psycholoog, regiebehandelaar, EMDR en Theraplay therapeut. Ze geeft de training traumasensitief werken.

“Voor Karin is het belangrijk gedrag van een kind te leren begrijpen door te kijken door een traumabril, het is niet ‘wil niet’, maar ‘kan niet’.”

Marcia van Paassen

Werkt al bijna 20 jaar als gezinsbegeleidster bij ’t Kabouterhuis en sinds een paar jaar bij het IMH-team en geeft sinds 15 jaar verschillende trainingen aan ouders, collega’s of extern aan andere instellingen.

“Trainingen geven is voor mij zoeken naar verbinding en door het delen van kennis elkaar naar een hoger plan trekken.”

Nienke Tamminga

Nienke Tamminga werkt als gezinsbegeleider vooral bij mensen thuis. Daarnaast heeft zij in deze functie veel te maken met scholen en kinderopvang. 

Nienke vindt het fijn om bezig te zijn op met de meest belangrijke verzorgers van jonge kinderen: ouders en medewerkers van de kinderopvang.

“Hoe kunnen kinderen die opvallen al vroeg de juiste aandacht krijgen en hoe kunnen kinderopvang en ouders hier samen in optrekken? Een waardevolle uitdaging!”

Raoul Frakel

Raoul Frakel is orthopedagogisch medewerker binnen MOC ’t Kabouterhuis en is als trainer gespecialiseerd in Kinderen die Opvallen.

“Interactief, leerzaam en plezier zijn de ingrediënten voor een leuke training!”

Petra Holtkamp

Petra Holtkamp is GZ-psycholoog/IMH-specialist, Hoofdopleider bij MOC ’t Kabouterhuis en Praktijkopleider. Ze is gespecialiseerd als Hoofdocent IMH-consulenten en IMH-specialisten opleiding en docent IMH-trainingen.

“Binnen de IMH-visie is “learning from experience” met een gefundeerde theoretische wetenschappelijke onderbouwing een belangrijke bouwsteen. Theorie en praktijk gaan hand in hand. Hier neem ik de cursisten in mee. “

Moniek Zijm

Moniek Zijm is sinds de oprichting van de Jonge Kind Academie beleidsmedewerker en all round trainer voor de Jonge Kind Academie. Daarnaast is zij werkzaam als coördinator Preventie van MOC ‘t Kabouterhuis.

“De ervaring van het MOC op het gebied van jonge kinderen delen met andere professionals geeft altijd grote voldoening: een training is geslaagd wanneer deelnemers het geleerde direct naar hun eigen werk kunnen vertalen en toepassen.”

Frederike Scheper

Frederike Scheper is kinder- en jeugdpsychiater en werkt bij Medisch Orthopedagogisch Centrum ’t Kabouterhuis, waar zij zich inzet voor Infant and Early Childhood Mental Health. Als kinderpsychiater werkt zij binnen een multidisciplinair team samen aan diagnostiek en behandeling van jonge kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblematiek, binnen de omgeving waarin zij opgroeien en in relatie tot hun opvoeders.

“Voor mij is het belangrijk om verbinding te maken en van elkaar te leren. Samen met meerdere disciplines, ieder vanuit zijn eigen expertise, komen tot een gemeenschappelijke visie.”

Danny Versteeg

Danny Versteeg is Jeugdzorgwerker C/ trainer en trainingsontwikkelaar bij de Jonge Kind Academie voor KDO en leerkrachttrainingen.

“Ik geloof dat plezier een sleutelrol speelt bij leren.”

Petra Spuijbroek

Petra Spuijbroek is GZ psycholoog, systeemtherapeut, IMH specialist en EMDR practioner.

Petra werkt als autismespecialist na meer dan 20 jaar systemisch werken met mensen met een autsimespectrumstooornis van 0 tot 80 jaar.   Ze geeft al geruime tijd opleiding en cursussen voor RINO, NSPOH en de Jonge Kind Academie.

“Als trainer sta ik voor “levenslang leren van elkaar”, en ik draag daar graag mijn steentje aan bij.”

Marianna Zijlstra

Marianna Zijlstra werkt als ambulant orthopedagogisch medewerker en komt veel op kinderdagverblijven voor coaching in de vorm van Okido en Alert4you. Daarnaast ondersteunt ze leerkrachten en kinderen binnen het regulier onderwijs in de vorm van Context en als STOP 4-7 trainer. Ze geef ook de Kinderen die Opvallen training aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.

“Als trainer geloof ik er in dat een interactieve training waarin ruimte is om met elkaar te sparren en casussen te bespreken, bijdraagt aan vroegtijdig signaleren.”

Babs Knops

Babs Knops is GZ-psycholoog en PRT hoofdbehandelaar. Haar specialisatie als trainer is Pivotal Response Treatment (PRT), cognitieve gedragstherapie en IMH.

“Waar ik voor sta als trainer is: leren stimuleer je door aan te sluiten bij de motivatie van het kind.”

Claudia Groenendijk

Claudia Groenendijk is kinderverpleegkundige binnen het MOC ’t Kabouterhuis op de locaties West, Amstelveen en Noord. Claudia is van origine Kinder Intensive Care Verpleegkundige en heeft  veel onderwijs verzorgd voor onder andere de Amstelacademie.  Momenteel geeft zij  onderwijs over problemen rondom voeding, slapen en zindelijkheid. De focus ligt hierbij veelal op ASS problematiek.

“Ik vind het mooi om een team vanuit de medische kant te coachen, waardoor er een multidisciplinair geheel wordt gevormd met de rest van het behandelteam. Ik geloof in interactief onderwijs, iedereen neemt iets mee om een bijdrage te leveren aan een mooi compleet geheel. “