Training basisonderwijs: Spelontwikkeling

  • Hoe ontwikkelen kleuters zich via spel en hoe kun jij als professional dit spel begeleiden en stimuleren?
  • Kinderen leren spelen op een wijze passend bij het ontwikkelingsniveau
  • De invloed van omgevingsfactoren en hoe deze te beïnvloeden